Elschot Opleiding & Training

+31 6 - 20418683 johnelschot@gmail.com

PR en Promotie

PR en Promotie

Dit boek is een praktische handleiding voor ondernemens, filiaalhouders, vrijeberoepsbeoefenaren en mensen in bedrijven die hun omzet willen vasthouden en vergroten door een beter bedrijfsimago te realiseren.

Het bevat herkenbare praktijksituaties en vele duiselijke adviezen. Stapsgewijs leert de lezer onder andere een samenhangend public relations beleid te bepalen, een promotieplan op te zetten en dit alles doeltreffend uit te voeren.

PR en Promotie in praktijk is geschreven door:
Marco Jouret hoofdredacteur van een aantal vooraanstaande vakbladen en
John Elschot, manager/docent marketing aan een erkend opleidingsinstituut.

Daar is geen geld voor

Daar is geen geld voor

Economie voor dienstverleners in de non-profitsector, met 150 vragen en opdrachten. In dit boek wordt u meegenomen van macro- naar microniveau langs bedrijfeconomische aspecten van de non-profitorganisatie.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Economische basisbegrippen, kenmerken -, informatie -, kosten -, kostprijsberekening -, budgettering -, het jaarverslag en de jaarrekening in de non-profitorganisatie.

Marketing voor het MBO-onderwijs

Marketing voor het MBO-onderwijs

Matrix is een geïntegreerd leersysteem voor de afdeling Administratie binnen de sector Economie van het MBO. Matrix biedt opleidingdekkend materiaal en bevordert zelfstandig werken en leren.

Dit complete leersysteem biedt niveau 1 t/m 4 leermiddelen voor zowel de beroepsgerichte deelkwalificaties van de bedrijfsadministraties van de bedrijfsadministratieve, de economische en de secretariele opleidingsclusers, als voor de basisdeelkwalificaties CAL01, ,CAL03 en CBA09.