Elschot Opleiding & Training

+31 6 - 20418683 johnelschot@gmail.com

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van John Elschot Opleiding & Training, gevestigd te 7031 CP Wehl, Weversveld 17.
Hierna: Elschot Training, www.elschottraining.nl


Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel van e-mail, inschrijving training of betaling. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elschot Training is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. We zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.


Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voorletters, voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Geboortedatum
* E-mailadres
* Telefoonnummer
* Bankrekeningnummer


Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens verkregen door middel van e-mail of het internetcontract zullen we alleen met uw toestemming gebruiken en alleen om u goed van dienst te kunnen zijn. Uw persoonlijke gegevens zullen wij niet aan derden bekend maken, verkopen of verhuren. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld.


Cookies

Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wilt.

Analytische cookies

Meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, leest u in de privacyverklaring van Google. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.